Členská základna

Úvod Naše pobočkaČlenská základna

 

Od svého založení zaznamenala členská základna trvalý zájem o členství a tak se za prvních deset let činnosti ztrojnásobila. Neovlivnil to ani fakt, že roku 1970 byla založena pobočka Gotttwaldov, do kterého odešlo z našich řad 11 členů, včetně Jana Mezírky, který se stal v gottwaldovské pobočce provizorním předsedou. Od následujícího roku byl v tamní pobočce zvolen za předsedu přítel Čapoun. O rok později nastal další odliv členů do nově vzniklé pobočky Uherské Hradiště, pod vedením  Františka Dvořáčka, také velmi agilního člověka, který toho pro naši pobočku po dobu členství, hodně vykonal. Nebyl to rozchod ve  zlém a tyto tři pobočky řadu let vzorně  spolupracovaly.

   

Počty členů pobočky

 

   

Rok

Členů

Rok

Členů

Rok

Členů

1960

22

1977

nezjištěno

1994

nezjištěno

1961

25

1978

130

1995

nezjištěno

1962

32

1979

130

1996

73

1963

47

1980

130

1997

67

1964

53

1981

130

1998

70

1965

64

1982

132

1999

70

1966

67

1983

142

2000

65

1967

67

1984

145

2001

67

1968

59

1985

153

2002

74

1969

72

1986

153

2003

71

1970

61

1987

158

2004

65

1971

65

1988

161

2005

64

1972

76

1989

162

2006

65

1973

90

1990

157

2007

61

1974

nezjištěno

1991

162

2008

57

1975

102

1992

157

2009

51

1976

110

1993

nezjištěno

2010

50

Následující roky pokračoval každoroční trvalý nárůst zájemců o členství. Od roku 1978 došlo ne naší vinou ke stagnaci. Ústřední výbor pozastavil příjmání členů a zavedl "čekatelství", členská základna se ustálila na počtu 130. Od roku 1983 byla tato blokace uvolněna a další příliv zájemců o numismatiku pokračoval. Vygradoval v devadesátých letech počtem 162 členů. Intezivní zájezdová činnostv dobách, kdy cestování mimo hranice našeho státu nebylo samozřejmostí a pestrý kulturní program, kterým se pobočka v Kroměříži zviditelňovala, přitahoval mnoho občanů města i oklolí. Od poloviny devadesátých let dochází k prudkému poklesu členské základny. Po revoluci se změnily podmínky i životní styl a tak jedni začali podnikat a nenašli již čas na svoje záliby, druzí se začali potýkat s nezaměstnaností a na koníčky nezbývalo. V současné době dochází každoročně k nepatrnému snižování počtu členů, ale to především v důsledku vysokého věku našich sběratelů a malému zájmu o tento ušlechtilý sběratelský obor z řad mladých občanů. Za posledních pět let jsme do naší pobočky přijali několik nových členů s nepředstíraným zájmem o numismatiku a tak se zdá že se blýská na lepší časy. Ve vedení pobočky se za její existence prozatím vystřídalo šest předsedů. První předseda, Jaroslav Kryl předal předsednictví Josefu Foltýnovi, aby se po dalších třech letech opět ujal vedení pobočky. Zde setrvává až do roku 1971. Za svůj přínos pobočce byl v roce 1975 jmenován "čestným předsedou". Novým předsedou se stává František Färber, který vede pobočku celých 24 let. Za tu dobu a především jeho zásluhou si naše pobočka vybudovala autoritu i mimo hranice našeho státu. V našem čele stál do svých 81 let a je zcela jisté, že se do historie pobočky zapsal, jako doposud nejvýraznější osobnost. V roce 1995 byl přítel František Färber jmenován druhým "čestným předsedou" kroměřížské pobočky. Jeho nástupcem byl dosavadní jednatel Vladimír Vláčil, který pobočku dovedl až na práh třetího tisíciletí. Od roku 2000 až do začátku roku 2017 byl druhým nejdéle působícím předsedou Jan Videman. V současné době vykonává funkci předsedy kroměřížské pobočky ČNS Aleš Hurdálek a to po zapsání pobočky do spolkového rejstříku pod oficiálním názvem ČNS, z.s. pobočka v Kroměříži. 

 

období


předseda


1960 - 1963

Jaroslav Kryl

1664 - 1966

Josef Foltýn

1967 - 1971

Jaroslav Kryl

1971 - 1994

František Färber

1995 - 2000

Vladimír Vláčil

2000 - 2017

Jan Videman

2017 -

Aleš Hurdálek

 

základna

Copyright 2016 - 2022 © www.cns-kromeriz.cz