Publikace

Úvod Publikace

 

Kromě hlavního tématu, mincování olomouckých biskupů a církevních institucí vůbec nezapomínala kroměříšská pobočka ani na své povinosti k místu působení. Ke zmapování regionálních ražeb přispěla dvěma počiny, kroměříšské medaile a odznaky zdokumentoval především s využitím bohaté sbírky Františka Färbera historik Muzea Kroměřížska Zdeněk Fišer, přerovskými regionálními ražbami přispěl Vojtěch Bednařík.

 Publikace vydané pobočkou (nebo s jejím významným spoluartorstvím)

No

titul

autor

 rok vydání 

 počet stran 

náklad ks

poznámka

1


Biskupská mincovna v Kroměříži


Dr. Josef Svátek

1969

6

?

ve spolupráci s Umělecko historickým muzeem v Kroměříži

2

Soupis numismatické literatury v kroměřížské zámecké knihovně

Vladimír Nop

1974

103

1200

spoluvydavatelé - Moravské muzeum v Brně - numismatické oddělení, Okresní muzeum v Kroměříži a ČNS, pobočka Brno v rámci edice "Numismatica Moravica", jako IV.svazek

3

Moravská medaile, soudobá tvorba

 

1978

 

 

Vydáno u příležitosti výstavy ve spolupráci s Muzeem Kroměřížska a Numismatickým oddělením Moravského muzea v Brně

4

Mince zemí koruny české I. díl

Ivo Halačka

1987

číslováno  společně celkem 999 stran

4000

 

5

Mince zemí koruny české II. díl

Ivo Halačka

1988

4000

 

6

Mince zemí koruny české III. díl

Ivo Halačka

1988

4000

 

7


Kroměřížské medaile, plakety a odznaky z let 1848-1993


Zdeněk Fišer

1994

104

400+600

spoluvydavatel - Muzeum kroměřížska,      vydáno na počest 80.narozenin F.Färbera

8


Mincovnictví olomouckých biskupů


Dan Suchomel

Jan Videman

1997

347

750+250

 

9


Medaile, plakety a odznaky okresu Přerov


Vojtěch Bednařík

2002

80

1000

spoluvydavatel - Muzeum Komenského v Přerově

10


Mince zemí koruny české - Vládní početní groše a peníze 1551 - 1662


Josef Mrštík

2004

105

1000

spoluvydavatel - Muzeum kroměřížska

11

Od jantaru k Euru

Jan Videman

Petr Haimann

Tomáš Krejčík

2004

36

?

 

12


Biskupská mincovna v Kroměříži


Jan Videman

Dan Suchomel

2005

27

3000+700

česká verze + anglická verze

13

Biblické výjevy na medailích ze sbírky Arcibiskupského zámku v Kroměříži

Jan Videman a kol.

2005

56

800

ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, správou státního zámku Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži

14

             

      Světci a jejich atributy  

Z  pokladnice arcibiskupství olomouckého


Jan Videman a kol.

2007

71

350

dtto

15


Moravské denáry 11. a 12. století


Jan Videman

Josef Paukert

2009

493

500

spoluvydavatel - Nakladatelství ELCEbook

16


Mincovnictví církevních institucí ve střední Evropě


kolektiv

2010

136

70

vydáno ve spolupráci - Jan Štefan, MARQ Ostrava

17


50 let činnosti České numismatické společnosti, pobočky Kroměříž


kolektiv

2010

67

100

 

18


Místopisné pohlednice města Kroměříže

 

Dan Suchomel

2013

424

900

u příležitosti oslav 750 let trvání města

19

150 let kroměřížského medailérství

 

Hurdálek A.

Suchomel D.

 

2018

424

200

u příležitosti oslav 100 let české státnosti

a 170. výročí říšského sněmu v Kroměříži

 

 V tomto seznamu nejsou uvedeny samostatné příspěvky na symposiích, přednáškách  a v periodokách

 


Významná publikační činnost našich členů (vydáno mimo pobočku)

 

pořadí

titul

autor

rok vydání

počet stran

náklad ks

poznámka

1

        Kardinál František z Dietrichstna         (1570 - 1636)    Prelát a politik neklidného věku

kolektiv (Videman, Suchomel)

2008

195

350

vydavatel - Muzeum umění Olomouc

2

Mincovnictví šlechtických rodů (rodové mince) arcivévodství rakouského, zemí koruny české a království uherského v XVI.-XIX. století

Josef Pavlíček Jan Schön

2008

113

?

nákladem Jan Schön, Zlín

3

Kroměřížský kabinet mincí a medailí I. Ražby porýnských arcibiskupů a kurfiřtů – Mohuč, Trevír, Kolín

Miroslav Myšák

Jan Videman

2014

237

400

vydavatel -  Muzeum umění Olomouc 

4

Počátky českého mincovnictví (MONUMENTA NUMISMATIKA, Svazek 5)

Jiří Lukas

Jan Videman

2021

335

300

 

vydavatel - Filozofický ústav AV ČR, v.v.i.

 

5

Česká mince románského období

Nález denárů z 11. a 12. století z Nespek - depot II

Jan Videman

Petr Bárta

Michal Mašek

Lukáš Richtera

David Vrána

Matěj Březina

 

2022

294

300

v edici Bibliotheca Numismatica

vydalo ČNS  a ABALON s.r.o.

 


 

 

Copyright 2016 - 2024 © www.cns-kromeriz.cz