Výstavy a Sympozia

Úvod Výstavy a Sympozia

K reprezentativním  událostem, přispívajícím k obrazu české a moravské numismatiky v očích širší veřejnosti, náležely vždy výstavy a sympozia. Právě zde se naplňovala cenná spolupráce s veřejnými institucemi, ať už jimi bylo Muzeum Kroměřížska, Moravské zemské muzeum, Arcibiskupský zámek a zahrady či v posledních letech Muzeum umění - Arcidiecézní muzeum Kroměříž, které převzalo do správy sbírky olomouckého arcibiskupství v roce 2006.

   A máme-li jmenovat jejich zástupce, nelze zapomenout na prof. Jiřího Sejbala, Antonína Lukáše, Petra Dvořáčka, Jiřího Čermáka, Zdenu Dokoupilovou a Ondřeje Zatloukala. Autorskou stopu ve výstavních prostorách zanechali Petr Haimann, Tomáš Krejčík či v posledních letechopět odborní pracovníci a pracovnice Muzea umění.

   Mezinárodní účast na sympoziích dodávala akcím lesk i skutečnou odbornou úroveň, uchovanou ve sbornících z těchto událostí.

Copyright 2016 - 2024 © www.cns-kromeriz.cz