Výstavy a expozice

Úvod Výstavy a SympoziaVýstavy a expozice

 

1962  

Dějiny psané do kovu


Tato výstava byla uspořádána ve Zborovicích,  v n.p. Pilana……

 

1975 

 30 let úspěchů a perspektiv budování socialismu na kroměřížsku


V prostorách Muzea Kroměřížska byla uspořádána výstava ze sbírek našich členů, tato výstava byla pak přenesena do družební Nitry.

 

1975

Peníze - součást kulturních hodnot společnosti


v přerovské bance uspořádali naši členové Pavlíček a Mužík  výstavu pod záštitou Ing Škacha.

 

1976       

       Numismatická výstava u příležitosti ARS filmu


Výstava byla uspořádána v prostorách  nové galerie Maxe Švabinského v Muzeu Kroměřížska. Skládala se z předmincovních platidel z Ghany a Nigerie, které ze svých sbírek zapůjčil přítel Chlud a dále byly vystaveny antické, římské a byzantské mince a české sdenáry, brakteáty, groše, tolary, rodové ražby a regionální medaile. Výstava se těšila nebývalému zájmu odborné i laidské veřejnosti (1700 návštěvníků).

 

1977                                     

60. výročí VŘSR     

 

Výstava řádů, vyznamenání a medailí v muzeu Kroměřížska. Na stejné téma byla uspořádána výstava také v Holešově a Morkovicích.

 

1978                                     

 

V rámci oslav 60 let samostatného československého státu jsme uspořádali  v tomto roce 3 výstavy:

 

Výstava moravských medailérů


konaná v březnu – květnu  v Muzeu Kroměřížska. Kolekce byla sestavena se zaměřením na polské numismatiky.

 

Výstava mincí, bankovek a vyznamenání


Péčí našich členů přítele Roubala a Stojana byla s cílem propagace naší pobočky uspořádána v Bystřici pod Hostýnem.

 

Výstava mincí, bankovek a vyznamenání


Obdobná výstava, tentokrát v Morkovicích pod patronací členů Adamčíka, Žáka a Doležela.

 

1980                       

Mince a medaile z kroměřížské mincovny a Polská historická medaile 16.-18.století


Výstava byla uspořádána u příležitosti II. numismatických dnů v Kroměříži.

První část výstavy byla složena ze sbírek členů pobočky, materiál pro druhou část byl ochotně zapůjčen Národním muzeem ve Varšavě.

 

1982/1983    

Raně středověké Polské poklady mincí a zlomkového stříbra ze sbírek numismatického oddělení v Lodži

 

Tuto výstavu jsme uspořádali ve spolupráci s Numismatickým oddělením Moravského muzea v Brně.

 

1985                  

Stálá výstava kroměřížských ražeb na zámku


Z kopií mincí uložených v kroměřížské zámecké sbírce, které několik let osobně vyráběl přítel Hlobil, byla  v nové knihovně kroměřížského zámku instalována trvalá výstava mincí olomouckých biskupů. Tato kolekce byla zveřejněna v roce 25. výročí pobočky a je zde dodnes.

 

1998                                     

Trvalá expozice v nově otevřené budově biskupské mincovny


Dne 16.5.1998 byla slavnostně otevřena opravená budova mincovny. V jejích prostorách se nachází několik stálých výstav, které jsme připravovali společně se Správou státního zámku a Numismatickým oddělením Moravského muzea v Brně. Ústřední výstava Mincovnictví olomouckých biskupů  je složena z galvanoplastických kopií, které jsme  Správě zámku věnovali. Další instalovanou výstavou je  kolekce regionálních ražeb – Medailová tvorba kroměřížska, především ze sbírek Františka Fábera. Třetí expozicí je soubor mincovních strojů a zařízení, které jsme pořídili na náklady pobočky a také provozovateli budovy darovali. Libreto těchto výstavních souborů zpracoval dr.Šmerda. Několik let byla v mincovně také vystavena Chludova sbírka.

 

 

2000          

Numismatické památky suverenního řádu maltézských rytířů - poklady kroměřížského zámku


Celosezónní tříletá výstava v prostorách arcibiskupské mincovny byla uspořádána ve spolupráci se Správou zámku a zahrad v Kroměříži.   Dne  21.11.2000 proběhla vernisáž za účasti Prokurátora českého velkopřevorství suverénního řádu Maltézských rytířů pana Bedřicha Strachvice.

 

2003                                     

Michal Vitanovský – Mince


Celosezónní výstava předního českého medailéra v prostorách mincovny. Vernisáž s kulturním programem proběhla 29. dubna.

 

2004                                     

Od jantaru k euru


Celosezónní výstava k nové evropské měně, její vývoj a předchůdci.  K této výstavě pobočka vydala doprovodnou brožurku.

 

2005                                     

 

Biblické výjevy na medailích ze sbírky Arcibiskupského zámku v Kroměříži


Výstava byla presentována v prostorách mincovny  2 roky. Byla uspořádána ve spolupráci s Arcibiskupstvím Olomouc, Národním památkovým ústavem  a Arcibiskupským zámkem Kroměříž. Expozici doprovázela zdařilá publikace. Vernisáž této výstavy proběhla 8.června.

 

2007                                     

Světci a jejich atributy (Z pokladnice arcibiskupství olomouckého  

 

Výstava byla uspořádána v prostorách mincovny pro sezónu 2007 za podpory institucí, jako v roce 2005. Na zdařilé doprovodné publikaci má hlavní zásluhu přítel Videman.

 

2008                                     

Mincovnictví církevních institucí v době Dietrichsteinově    

      

Výstava byla uspořádána v prostorách mincovny pro sezónu 2008 ve spolupráci s Arcidiecézním muzeem Kroměříž a Národním památkovým ústavem.

Obsah výstavy je podchycen v publikaci:                    

Kardinál František z Dietrichsteina (1570 - 1636)  Prelát a politik neklidného věku.

Copyright 2016 - 2024 © www.cns-kromeriz.cz