Mincovnictví olomouckých biskupů

Úvod Publikace

autor : D.Suchomel a J. Videman 

Mincovnictví olomouckých biskupů zaujímá v kontextu historie platidel na  území naše státu ojedinělé místo. Je dokladem výlučného postavení olomouckého biskupství v rámci Moravy a celého Českého království. Záměrem publikace, kterou autoři numismatické i laické veřejnosti předkládají, je podat souhrn nejpodstatnějších informací obsažených v dřívějších pracích, doplněný o nově zjištěné poznatky. Důraz je kladen na co nejpřehlednější zpracování katalogové části díla, podávající chronologicky všechny k dnešnímu dni zjištěné typy mincí, od ražeb kardinála Dietrichsteina po arcivévodu Rudolfa Jana.

 

Copyright 2016 - 2024 © www.cns-kromeriz.cz