Stálá expozice v mincovně

Úvod Biskupská mincovnaStálá expozice v mincovně

fotoPři tvorbě stále expozice mincovny, jejíž libreto zpracovalo numismatické oddělení Moravského zemského muzea v Brně, především péčí dr. Šmerdy, to byla právě naše pobočka, kdo ji vybavil hodnotnými exponáty. Tehdejšímu provozovateli mincovny, Státnímu zámku a zahradám v Kroměříži, jsme věnovali z majetku pobočky kolekci galvanoplastických kopií mincí a medailí, která se stala základem hlavní výstavní prostory, věnované historii mincování olomouckých biskupů. Pro další samostatnou expozici, zaměřenou na medaile Kroměřížska, zapůjčil originály ze své sbírky přítel František Färber a pro expozici "Nemincovní platidla"  zapůjčena "Chludova sbírka", také z majetku pobočky. Exponáty, těšící se největšímu zájmu laické veřejnosti, jsou mincovní stroje, dokladující technologii ražby mincí. Při jedné z četných návštěv do NDR, konaných v osmdesátých letech, jsme v muzeu na hradě Stolberk shlédli expozici středověkého mincovnictví, jejíž součástí bylo původní mincovní zařízení. Také při tvorbě kroměřížské výstavy se pamatovalo na místo pro mincovní stroje, ale jak známo, z původního invertáře kroměřížské mincovny se nezachovalo nic a tak bylo vzpomenuto na tuto návštěvu. Laskavostí přátel z bitterfeldské pobočky nám bylo umožněno obkreslení a ofotografování těchto mincovních strojů. Delegace ve složení - přítel Färber, Brgmann, Vláčil a Adamíček podnikli tuto cestu ve velmi pohnuté době pro NDR i pro naši vlast( 20. - 22.11. 1989 ). Pořízená dokumentace pak měla sloužit k výrobě kopií, které byly určeny pro stálou expozici v "naší" mincovně. Po devíti letech se tato idea stala skutečností. Výroba strojů byla objedmána u firmy "Umělecké kovářství a zámečnictví Jiří Jurda" z Přerova. Předmětem objednávky byl balanciér, válcovací lis na cány, rolka na úpravy hranmince a mincovní průbojník. Dáleváhy, kleště a další drobné nářadí. Technologie použitá při výrobě strojů se mnoho nelišila od výrobních postupů staré doby. Dřevěnépodstavce a skříně vyrobili šikovní učni Střední školy COPT v Kroměříži. Náklady pobočky na pořízení těchto funkčních kopií činily 57.000,- Kč. Také tyto předměty jsme později věnovali Arcibiskupskému zámku.

 

pok

Copyright 2016 - 2022 © www.cns-kromeriz.cz