Vzpomínky dlouholetého aukčního komisaře Jiřího Storzera

Úvod Zajímavosti


Nedílnou součástí činnosti pobočky je aukční činnost. První, dá se říci malá aukce v roce 1960, měla zisk 4,20 Kčs. První aukce 1960Zažloutlé stránky papíru s dosaženými cenami leží přede mnou a já přemýšlím jakou formou vás seznámit s dobou minulou. Asi bude nejlepší popsat spíše tu dobu nám vzdálenou a podívat se na mince a ceny, protože většina z nás mladší katalogy vlastní, nebo se orientuje v cenách současných. Dne 3. 6. 1963 probíhá aukce v zámku v Holešově. Podívejme se: Císař Hadrian – denár, zachovalost 1/1, volačka 18 Kčs se prodal za 22 Kčs, Elagabalus, Septimus Severus, Caracalla, Julia Domna, jedničkové denáry prodané za 15-19Kčs. O kousek níž Rhodos, drachma 1/1 z 25 na 30 Kčs. Fridrich Falcký, 24krejcar 1620 za 18 Kčs. 22 položek slezských 3krejcarů Leopolda I. různých ročníků v dobrém stavu od 1.50 do 4.50 Kčs za položku. Uhry - Štěpán II., denár o zachovalosti 1/1 z 8 korun na dosaženou cenu 11 Kčs, Olomouc -Karel II z Lichtensteina - 3krejcar 1670, zachovalost 1/1 z 6 na 11 Kčs.

No nezačíná to úplně špatně? Holešov 2. října 1963: Vratislav II. - denár F. IX/12 za 20 Kčs, Lutold -  denár F XIII/7 s dosaženou cenou 35 Kčs, Václav II. - pražský groš 1/1 za 5 Kčs. Řekněte, kdo by ho nekoupil? Obracím list a Ferdinand III. - tolar 1643 v kvalitě 1/1 za 55 Kčs, to by nebylo také špatné. Cena katalogu pro členy byla 4 Kčs. Koukám, tady měli docela slušnou aukci ve Zlíně, tehdejším Gotwaldově (3. 6. 1964). Oči přebíhají korunové položky, ale podívejme Znojmo, mezivládí - denár F. XIII/4 a XIII/7 oba za 40 Kčs. Na podzim jsou opět v zámku v Holešově stále ceny od 50haléřů nahoru. No tady je Ferdinand V. - zlatník 1848A v ražebním lesku za 28 Kčs. O kousek dál by se potěšil sběratel F.J.I. - tolar 1853A 1/1 za 70 Kč (dnešní cena od 7000-12000 Kč), dále 8 položek dvouzlatníků po 22 Kčs. Tady je nějaký unikát, který ani neznám -   koruna 1914 zkušební ražba v bronzu 0/0 za konečných 24 Kčs.

                           Aukce v roce 1965 v zámku v Holešově připravují předseda Foltýn a jednatel Struhala. Střední a malé brakteáty Přemysla Otakara II. a Václava II. jsou v cenách 15-20 Kčs. Něco z antiky, jinak převážně drobná mince Habsburků, Evropy a Zámoří. Přátelé pozor !  Aukce 12.9.1965: denáry - Boleslav I., F.II-7 za 200 Kčs, Boleslav II., F.III-5 1/1 za 260,- Kč, T.XXXVII - 8, Katz 34, 1/1 za 180Kčs, Břetislav I.,  F. VII-22 1/1 za 25 Kčs, VIII-2 1/1 za 45 Kčs.,Vratislav II.. F IX-1, IX - 3a v ceně 15 Kčs, Lutold, F. XIII-4, Bedřich XVIII - 12  1/1  za 120 Kčs. Dva velké brakteáty Přemysla Otakara I. -70,- a 60 Kčs, 8 malých brakteátů s volačkou od 15,- se draží za 30 Kčs. Pozor! Václav II. nám již podražil, pražský groš se kupuje za 10 Kč. Dále nabízíme 54 položek císaře Rudolfa II., hlavně malé groše, ale i tolar 1589 Kutná Hora – Šatný 1/1 za 120 Kčs. Dohromady 606 položek.  Podzimní aukce 1. 12. 1965 má 592 položek s tržbou 3.978 Kčs.  Aukce se zúčastnilo 32 členů ČNS.

                           V roce 1966 se přesouvají aukce pod vedením Františka Färbera do Hulína do závodní školy Nářadí Hulín, naproti nádraží. Já jsem si koupil s velkou radostí první minci s dírkou a navíc falešnou. Je to daň, které se nevyhne žádný sběratel. V roce 1967 se konají dokonce 4 aukce za rok a počet nabízených položek se většinou pohybuje okolo 600. Aukce jsou také místem, kde navážete nové kontakty, získáte přátele a spoustu informací od kolegů, kteří se zajímají o stejné historické období jako vy. Dozvíte se o raritách, padělcích a mnohdy se podělíte o společnou radost z krásné mince. Někdy ale musíte radu staršího kolegy dobře zvážit. Jeden pán z Olomouce mě vždy říkal: „Nevyčištěná mince je jako neoholený chlap. Strčíš ji do kyseliny sírové, krásně to zasyčí a budeš koukat, jak bude krásná“.

V letech 1968-1969 jsme pořádali tři aukce ročně s průměrnými mincemi, pouze jedna aukce nabídla 40 českých denárů a brakteátů. V roce 1970 jsem se poprvé i účastnil aukce, kdy mě František nechal dražit. To napětí a atmosféra dražby, podaří se mě ta mince koupit?  Jsem ochoten jít do 50 Kčs. Nakonec jsem minci koupil za 150,- a přemýšlel, zda jsem se choval rozumně. Je v tom určitě velký kus dobrodružství, které vyústí ve velkou radost či zklamání. Nová generace je obvykle konkurencí té starší. Je často dravější, protože ještě neví, že se mince znovu objeví, pokud není vyloženě vzácná. A tak ji při troše štěstí a trpělivosti určitě získáte. V roce 1970 se poprvé dražil v pobočce denár knížete Oldřicha, F.VII-12 1/1 s volací cenou 250Kčs. Šťastný majitel jej nakonec pořídil za 500 Kč. Dále Svatopluk F.XI-12 se vydražil ze 100,- na 650Kčs, Boleslav II.  F.III-13 1/1 z 300,- na 540 Kč.  Aukce se tehdy konaly stále v Hulíně v kulturním klubu ROH. V roce 1971 zpřísňuje Ústřední výbor v Praze podmínky pořádání aukcí. Mimo jiné povoluje každé pobočce pouze dvě velké aukce ročně. Naše pobočka dostala výjimku a tři aukce pořádala až do roku 1978.

                      V letech1972 a1973 se aukce konaly v restauraci Na sladovnách. K urychlení aukce se mince vyložily na tabla den před dražbou a hlídaly se do rána příštího dne. Od těchto praktik se naštěstí upustilo. Ceny pomalu narůstají: zlatník příbramský z 800,- na 2000 Kčs, 10Kč  1933 1/1 ze 400 na 1800Kčs, Rudolf II. - tolar 1592 KB z 850,- na 2200 Kčs, Leopold I. - tolar 1693 KB z 600,- na konečných 2200 Kčs. V této době již tiskneme a rozesíláme 450 katalogů. Našich aukcí se účastní průměrně 200 lidí.

V roce 1974 se aukce přesunuly do sálu Kulturního domu Kroměříž. Zde se konaly řadu dalších let. Taneční sál nabízel sběratelům důstojný a velký prostor k prodeji i vlastních mincí a tak bylo běžné, že k nám postupem času začali jezdit sběratelé ze Slovenska i západních Čech. V roce 1976 se denár  Jaromíra - Cach 269 ve stavu 1/1- vydražil za 3000Kčs a Spytihněvův denár Cach 327 ve stavu 1/1 za 1600 Kčs.  Od roku 1980 se aukce začínají zkvalitňovat a postupně přibývá hodnotných a dobře zachovalých mincí. Dodavatelé materiálu do našich aukcí jsou prakticky z celé republiky. Neubráním se vzpomínce na pana Bartoše z Kolína, který vytvořil, co do množství i kvality, obrovskou sbírku mincí, budovanou za první republiky, nákupy převážně v zahraničí. Tento pán zásoboval aukce nejen v Čechách, ale i na Moravě. Spousta sběratelů proto čekala s nabídkou svých mincí, až se tato sbírka vyčerpá.

                      Od roku 1981 se začínají konat na pravidelných schůzkách drobné aukce. Postupně je připravují Oldřich Novotný, Antonín Slugeň, Václav Volný, Zdeněk Gazdík a po jeho smrti jeho syn.

 

Katalogy nejstarších aukcí představovalo několik volných listů formátu A4, popsaných psacím strojem a nacyklostylovaných v pobočkové klubovně, která se tenkrát nacházela ve vlhkém suterénním bytě Na nábřeží. Možná je i dobře, že povodně roku 1997 urychlily naše stěhování do nově opravené budovy mincovny. Na druhou stranu, zase nám odnesly část velmi cenného archivního materiálu, ale zpět ke katalogům. Od roku 1985 jsme již katalogy zajišťovali přes tiskárnu. Jednak pro to, že jejich počet neustále narůstal (dle záznamu v kronice bylo roku 1986 rozesláno 1700 katalogů), ale i z důvodu reprezentačních. Katalog byl již svázán a ořezán v praktickém formátu A5.

Jeho provedení se neustále zkvalitňuje, od roku 1999 jsou nejvzácnější položky foceny a v nabídkovém seznamu vyobrazeny.

V roce 1997 je první aukce řízená počítačem, zapůjčeným Otakarem Čapounem ze Zlína, který v tu dobu pořádal vlastní aukce NUMISMATICA NOVA a měl s touto činností bohaté zkušenosti. Později jsme si vytvořili vlastní program na účetnictví celé aukce. Počítače pracují v síti, takže dražiteli může být bezprostředně po přiklepnutí jeho položky vytištěn konečný účet. Ty tam jsou časy, kdy v sále sedělo 5 zapisovatelů, kteří psali nekonečné sloupečky vydražených mincí a ty se pak ručně sčítali. Zde nebylo o chyby nouze a vzpomínám, jak hospodář Adamíček vždy láteřil: „kluci, pište to pozorně, já jsem doma s manželkou zase dělal tu aukci znovu“.  

Státní aparát se za minulého režimu snažil udržovat přehled o pohybu drahých kovů, tedy především zlata. Z tohoto důvodu směly být draženy zlaté mince pouze v pražské aukci a ten, kdo minci získal, byl evidován. Od roku 1990 byl tento nesmysl zrušen a prodej rozšířen na všechny pobočky a tak jsme také my první zlaté mince zařadili již na podzimní aukci tohoto roku.                

V roce 2001 přesáhla tržba 84. aukce 1 milion korun. V následujícím roce se na 86. aukci prodal tří tolar Ferdinanda III. za 158.000 Kč. Na 90. aukci 2004 se dražila zlatá oktodrachma Ptolemaia III., dosáhla ceny 105.000 Kč a na 101. aukci je prodána zlatá medaile rodu Markholt, vydaná na Slovensku za rekordních 280.000 Kč!

                    Nedají se za tak dlouhou dobu vyjmenovat všechny vzácné či krásně zachovalé mince, medaile, bankovky a literatura, které se na našich aukcích nabízely a většinou i prodaly. Naplnily poslání, které ke sbírání patří, uchovat ty malé doklady historie lidstva pro další pokolení. Jak říkával náš dlouholetý člen Robert Bergman: „Sbírka je jako mozaika, nezáleží na množství, ale kamínek ke kamínku a je z ní krásný obraz“. To, co mnohdy s velkým úsilím, odříkáním a nasazením vytvoříme, v zápětí naši potomkové rozumně či nerozumně prodají a tak se zase další lidé těší z toho, co těšilo nás. Kde jsou naši konkurenti, se kterými jsme soupeřili? Grochol, Horehleď, Farár, Mokrý a desítky dalších. Většina se na nás již dívá z numismatického nebe se shovívavým úsměvem. A tak bych možná nezáživné povídání ukončil slovy Františka Dvořáčka, který každou dražbu mincí končil slovy: „Tož, co ste si dnes nekůpili, už nekůpíte“ a odešel od licitátorského pultíku.

 

aukční seznamy

Copyright 2016 - 2022 © www.cns-kromeriz.cz