Sbírka nemincovních platidel

Úvod Zajímavosti

nemincovníTento soubor nemincovních platidel z oblasti západní Afriky pochází ze sbírky pana Zdeňka Chluda, dlouholetého člena České numismatické společnosti. Sbírku vytvořil v 60. – 70. letech 20. století, v době svého pracovního pobytu v Ghaně. Dřívější pracovník Baťových firem byl vyslán v rámci pomoci rozvojovým zemím jako odborný dohled nad montáží a zaškolením místních pracovních sil do výrobního procesu.

    Svého pobytu využil nejen k důkladnému seznámení s místní kulturou, ale i k vytvoření pestré kolekce nemincovních platidel.

     Tato neobvyklá kolekce byla poprvé presentována před veřejnosti v roce 1976 na výstavě, uspořádané  pobočkou u příležitosti ARS filmu v prostorách Muzea Kroměřížska.

      Po otevření zrekonstruované mincovny v roce 1998 byla tato sbírka vystavena v samostatné expozici. Protože svým zaměřením nezapadala do námi sledovaných oblastí, byla posléze nabídnuta k odkoupení specializovaným muzejním pracovištím, především Náprstkovu muzeu. Vzhledem k odlišnému zaměření jejich sbírkových fondů, neprojevily zmíněné instituce o sbírku  zájem, proto byl tento soubor nabídnut k odprodeji   sběratelům, kteří se touto problematikou zabývají v 99. aukci naší pobočky.

    V katalogu aukce 99 je tato sbírka  kompletně sepsána včetně úplného vyobrazení všech  exemplářů.  Tento aukční seznam bude trvalou připomínkou úsilí jejího tvůrce. 

 

 

 Nemincovní platidla

Copyright 2016 - 2024 © www.cns-kromeriz.cz