Dobová razidla biskupa Karla II. Liechtensteina

Úvod Zajímavosti

čns Kroměřížčns KroměřížNa základě zákazu Marie Terezie byla činnost kroměřížské mincovny násilně ukončena. Dle dekretu ze dne 31. října 1759 bylo veškeré zařízení naloženo na vozy a odvezeno do císařské mincovny ve Vídni, kde část inventáře byla pravděpodobně použita, zbytek byl zničen. Vykonavatelem tohoto nařízení byl císařský vardajn Antonín Stehr. O tomto zákroku pojednává článek Vladimíra Nopa - J.A. Stehr a jeho podíl na likvidaci kroměřížské mincovny, otištěný ve Studii Muzea Kroměřížska 80.

V roce 1984 byl uskutečněn autobusový zájezd členů pobočky do Vídně, a to zejména do mincovního kabinetu. Naší výpravě se velmi ochotně věnovali Dr. Koch a Dr. Jungwirth, kteří si se zájmem vyslechli osud kroměřížské mincovny a přislíbili, že zjistí, zdali se ve vídeňském muzeu nenachází předměty z této konfiskace. K naší velké radosti nám za nějaký čas oznámili, že v depozitu nalezli tři razidla patřící Karlu II. Liechtensteinovi, pocházející z Kroměříže. Protože nebylo možné nám tyto originály darovat, zajistil Dr. Jungwirth výrobu jejich přesných kopií a ty nám zaslali výměnou za 10 novodobých medailí.

Jedná se o dvě razidla o průměru 64 mm, určené pro ražbu zlatých medailí. Kolky jsou signovány C - H (Kryštov Hoffmann)  a jejich zlatý odražek o váze 20 dukátu je uloženy v arcibiskupské sbírce v Kroměříži (KE 14047, Taul 97). Reversní razidlo bylo dále použito pro ražbu zlatých a stříbrných medailí (KE 13517, a KE 13518), portrétní strana těchto ražeb je však odlišná. Třetí razidlo je aversní kolek pro medaili průměru 77 mm (Taul 96). Taul popisuje sádrový odlitek razidla a odkazuje se na sbírku kolků, mincí a medailí bývalého hlavního mincovního úřadu ve Vídni. Popisuje tak zjevně toto razidlo. Odkaz na existující odražek chybí, ani v Arcibiskupské sbírce se taková medaile nenachází. Tyto ražební kolky jsou němým svědkem zaniklé slávy kroměřížské mincovny. 

Copyright 2016 - 2024 © www.cns-kromeriz.cz